MIFAAL HAPAIS

  • UI UX Itay Alon איתי אלון, עיצוב אפליקציות וממשקי משתמש

  • UI UX Itay Alon איתי אלון, עיצוב אפליקציות וממשקי משתמש

תכנון, עיצוב ופיתוח אפליקציית הדגל שלך מפעל הפיס.

האפליקציה מאפשרת לבצע את הדברים הבאים:
בירור זכייה, לצפות בהגרלות הפיס בשידור חי ו/או לראות שידורים של הגרלות קודמות, איתור תחנה קרובה, אפשרות לשמור צירופים, צפייה במידע הסטטיסטי של ההגרלות ובקשת הצטרפות למנוי פיס.

Android App       App Store

חיוג מהיר